Szolgáltatások

  • Temetések megrendelésének felvétele
  • Helyi, helyközi halott szállítások (24 órás ügyelet)
  • Temetésekhez szükséges temetkezési kellékek értékesítése
  • Temetésekkel összefüggő ügyiratok (halotti anyakönyvi kivonat, sírnyitási engedély, szállítási engedély) beszerzése
  • Gyászjelentések elkészítése
  • Hagyományos koporsós temetés
  • Urnás temetés
  • Temetéssel összefüggő sírköves szolgáltatások megrendeléseinek felvétele