Szükséges okmányok

  • Elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • Születési anyakönyvi kivonata (amennyiben nincs meg, beszerzésében segítünk)
  • Halottvizsgálati bizonyítványa (a halottszemlét végző orvos állítja ki)
  • Jegyzőkönyv az elhalálozás bejelentéséről
  • Házassági anyakönyvi kivonata, ha házas volt
  • A házasság megszűnését igazoló okirat, ha az elhunyt elvált volt
  • Az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha a temetendő elhunyt özvegy volt
  • Külföldi elhunyt esetén az útlevele
  • Amennyiben az elhunyt nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, az elhunyt lakhelye szerintipolgármesteri hivatalától igazolást lehet kérni a személyes adatokról
  • A felsorolt dokumentumok megléte lehetőséget nyújt az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának beszerzéséhez